Поцинковано фасадно скеле оборудвано с:

  • една рамка за скеле
  • два хоризонтала за скеле
  • един диагонал за скеле
  • скара за рамки

Свържете се с нас за поискване на оферта. Екипът ни ще изготви оптимално най-добрата цена за Вас.

Изготвяме цена при количества над или 1500 кв.м.